Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Szolgáltató adatai

Cégnév: RuVörTor Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7400 Kaposvár, Szántó I. utca 5

Szálloda neve: Arkánum Hotel Balatonmáriafürdő

Szálloda címe. 8647 Balatonmáriafürdő, Vilma utca 38

Cégjegyzékszám: 1409316042

Adószám: 26152080-2-14
 

Általános szabályok

Jelen „ÁSZF” tartalmazzák a Szolgáltató szálláshelyének, és azok szolgáltatásainak harmadik személy által történő igénybevételére vonatkozó feltételeket.

Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt ÁSZF-nek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
 

Szerződő fél

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása esetén – továbbiakban: Felek.
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 

Szerződéses jogviszony

A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. A szobák értékesítése a szabad kapacitások függvényében történik a foglalásokat azok beérkezési sorrendjében igazolja vissza a Szolgáltató.

A Szerződés a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A Szerződés tartalma kiterjed: a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára. Tartalmazza továbbá a fizetési, lemondási, módosítási feltételeket.

A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
 

Árak

A Szálloda szobaárai a szálloda recepcióján, a szálloda weboldalán kerülnek kifüggesztésre.
Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, medence) állnak rendelkezésre.

Az Arkánum Hotel a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (áfa) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. Az Arkánum Hotel a hatályos adó-törvény (áfa tv.) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

Az idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő.

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.arkanumhotel.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.
 

Fizetési feltételek

A fizetési feltételek részleteit minden esetben a visszaigazolás tartalmazza. Speciális ajánlatok esetén a fizetési feltételek változhatnak, melyet az írásban megküldött visszaigazolás tartalmaz.
Elfogadott fizetőeszközök. készpénz, átutalás, bankkártya, Széchenyi Pihenő Kártya.

Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

Ajándékutalvány: az ajándékutalvány csak a rajta meghatározott érvényességi időn belül és értékben a szabad kapacitások függvényében használható fel. Az utalvány teljes ellenértéke előre fizetendő. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti.
 

Megrendelés módosítása

Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezése, létszám és szolgáltatások módosítására szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

Már véglegesített és visszaigazolt foglalások módosítására kizárólag írásban van lehetőség.
Egyedi és akciós ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő módosítási feltételek az irányadóak.
A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel 2021 június 1-től szállodánkba beérkezett foglalásokra, lemondásokra és módosításokra könnyített módosítási feltételek érvényesek. 
 

Lemondási feltételek

A megrendelések lemondását kizárólag írásos formában áll módunkban elfogadni
A szobafoglalás az első foglalófizetési határidőig ingyenesen lemondható.

Egyedi és akciós ajánlatok esetében lemondási feltételek az ajánlatban szereplő feltételek szerint alakulnak a jelen ÁSZF-től eltérően.

A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
A Szerződő fél ellátásának feltételei a hatályos Korm. rendelet alapján történik (45/2014. (II.26)).
A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 órától köteles elhagyni. A Vendég érkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba elfoglalása előtt igazolni köteles.
Korai érkezés csak külön kérésre, visszaigazolást követően vehető igénybe amennyiben a kapacitás engedi 1.000,-Ft/fő díj felszámolásával.

Késői távozás esetén amennyiben kapacitás engedi és egyeztetés történt a recepcióval a vendég 18:00 óráig tartózkodhat a szobában 5.000,-Ft/fő díj ellenében, a 18:00 óra utáni távozás esetén 1 teljes napi szobaár fizetendő.

A szálloda fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.

A kitöltött és aláírt bejelentővel egyidejűleg a Vendég az Arkánum Hotel ÁSZF-t valamint a területi házirendeket (wellness részleg, étterem) elfogadja, és köteles betartani.

A tartózkodás során szükséges információk megtalálhatóak a szállodai szobákban elhelyezett szobamappákban. Emellett a szálloda recepciója (08:00-22:00-ig) 14 órán keresztül áll a vendégek rendelkezésére.

A vendégek hibájából felróható sérülések miatt a szálloda nem vállal felelősséget.
A szándékos rongálás miatt keletkezett költségeket a szálloda a vendégekre terhelheti.
Dohányozni kizárólag a kijelölt helyszíneken megengedett.
 

Háziállatok

A Szolgáltató szálláshelyére előzetes egyeztetést és visszaigazolást követően háziállat (kisnövésű) bevihető. Díja az ár listában szerepel.
A Vendég fokozott felelősséggel tartozik a háziállata kapcsán. A háziállatokat csak is kizárólag pórázon vezethetők.
A háziállatokat tilos bevinni a wellness épületébe és a wellnesshez tartozó zöld területre, napozóteraszra, valamint a területére. A kutyaürülék összegyűjtéséről a háziállat gazdájának kell gondoskodnia.
A szálloda jogosult a háziállat által okozott károk költségének kiszámlázására.
A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
  •  a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
  •  a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.
  • a Vendég fertőző betegségben szenved.
  • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglalófizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
  • Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.


 Elhelyezési garancia

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túlfoglalás, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

 Ebben az esetben a Szolgáltató köteles:
  • a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
  • térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
  • ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
  • Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.


A vendég betegsége, halála

Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

 A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
 

 A Szerződő fél jogai

A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

 A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 

  A Szerződő fél kötelezettségei

A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

 A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

A Vendég saját ételt/italt hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
 

  A Szerződő fél kártérítési felelőssége

 A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából vagy háziállatok károkozása miatt elszenved.

 A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megtéríteni. E felelősség akkor is fennáll, ha a Károsult a kár helyreállítását közvetlenül a Szolgáltatótól igényli.
 

  A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.
 

  A Szolgáltató kötelezettsége:

A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni.

 A vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.
 

  A Szolgáltató kártérítési felelőssége

 A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

 A Szolgáltató egyértelmű kiírással kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

 Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.

Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért, (ideértve a szobaszéfben elhelyezett dolgokat, tárgyakat is) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.
A kártérítés mértéke felső határa a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.
 

  Fogyasztói érdekvédelem, adatvédelem

 A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit külön Adatvédelmi Szabályzatban foglalja össze, melyet a www.hotelbalaton.hu oldalon folyamatosan elérhetővé tesz, és melynek tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatókat is.

 A szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Főjegyzője, illetve a Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség gyakorol szakmai felügyeleti jogokat.
 

 Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk, vírusintézkedések bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 

  A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Hírek, érdekességek Balatonmáriafürdőről

A dél-balatoni régió egyik legjobb strandja, megannyi látnivaló és programlehetőség vár Balatonmáriafürdőn! 

További bejegyzések

Balatoni hotelünk szeretettel vár, foglalj szállást még ma!

Élvezd a Balatont akár a szezonon kívül is: az év 365 napjában szeretettel várunk.