ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Szolgáltató adatai

Cégnév: RuVörTor Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7400 Kaposvár, Szántó I. utca 5

Szálloda neve: Arkánum Hotel Balatonmáriafürdő

Szálloda címe. 8647 Balatonmáriafürdő, Vilma utca 38

Cégjegyzékszám: 1409316042

Adószám: 26152080-2-14

 • Általános szabályok
 • Jelen „ÁSZF” tartalmazzák a Szolgáltató szálláshelyének, és azok szolgáltatásainak harmadik személy által történő igénybevételére vonatkozó feltételeket.
  • Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt ÁSZF-nek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
 • Szerződő fél
 • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
  • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása esetén – továbbiakban: Felek.
  • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 • Szerződéses jogviszony
 • A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. A szobák értékesítése a szabad kapacitások függvényében történik a foglalásokat azok beérkezési sorrendjében igazolja vissza a Szolgáltató.
  • A Szerződés a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
  • A Szerződés tartalma kiterjed: a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára. Tartalmazza továbbá a fizetési, lemondási, módosítási feltételeket.
  • A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
 • Árak
 • A Szálloda szobaárai a szálloda recepcióján, a szálloda weboldalán kerülnek kifüggesztésre.
  • Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, medence) állnak rendelkezésre.
  • Az Arkánum Hotel a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
  • Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (áfa) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. Az Arkánum Hotel a hatályos adó-törvény (áfa tv.) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
  • Az idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő.
  • Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.arkanumhotel.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.
 • Fizetési feltételek
 • A fizetési feltételek részleteit minden esetben a visszaigazolás tartalmazza. Speciális ajánlatok esetén a fizetési feltételek változhatnak, melyet az írásban megküldött visszaigazolás tartalmaz.
  • Elfogadott fizetőeszközök. készpénz, átutalás, bankkártya, Széchenyi Pihenő Kártya.
  • Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.
  • Ajándékutalvány: az ajándékutalvány csak a rajta meghatározott érvényességi időn belül és értékben a szabad kapacitások függvényében használható fel. Az utalvány teljes ellenértéke előre fizetendő. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti.
 • Megrendelés módosítása
 • Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezése, létszám és szolgáltatások módosítására szabad kapacitás függvényében van lehetőség.
  • Már véglegesített és visszaigazolt foglalások módosítására kizárólag írásban van lehetőség.
  • Egyedi és akciós ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő módosítási feltételek az irányadóak.
  • A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel 2021 június 1-től szállodánkba beérkezett foglalásokra, lemondásokra és módosításokra könnyített módosítási feltételek érvényesek. 
 • Lemondási feltételek
 • A megrendelések lemondását kizárólag írásos formában áll módunkban elfogadni
  • A szobafoglalás az első foglalófizetési határidőig ingyenesen lemondható.
  • Egyedi és akciós ajánlatok esetében lemondási feltételek az ajánlatban szereplő feltételek szerint alakulnak a jelen ÁSZF-től eltérően.
  • A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
  • A Szerződő fél ellátásának feltételei a hatályos Korm. rendelet alapján történik (45/2014. (II.26)).
 • A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 • A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 órától köteles elhagyni. A Vendég érkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba elfoglalása előtt igazolni köteles.
  • Korai érkezés csak külön kérésre, visszaigazolást követően vehető igénybe amennyiben a kapacitás engedi 1.000,-Ft/fő díj felszámolásával.
  • Késői távozás esetén amennyiben kapacitás engedi és egyeztetés történt a recepcióval a vendég 18:00 óráig tartózkodhat a szobában 5.000,-Ft/fő díj ellenében, a 18:00 óra utáni távozás esetén 1 teljes napi szobaár fizetendő.
  • A szálloda fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.
  • A kitöltött és aláírt bejelentővel egyidejűleg a Vendég az Arkánum Hotel ÁSZF-t valamint a területi házirendeket (wellness részleg, étterem) elfogadja, és köteles betartani.
  • A tartózkodás során szükséges információk megtalálhatóak a szállodai szobákban elhelyezett szobamappákban. Emellett a szálloda recepciója (08:00-22:00-ig) 14 órán keresztül áll a vendégek rendelkezésére.
  • A vendégek hibájából felróható sérülések miatt a szálloda nem vállal felelősséget.
  • A szándékos rongálás miatt keletkezett költségeket a szálloda a vendégekre terhelheti.
  • Dohányozni kizárólag a kijelölt helyszíneken megengedett.
 • Háziállatok
 1. A Szolgáltató szálláshelyére előzetes egyeztetést és visszaigazolást követően háziállat (kisnövésű) bevihető. Díja az ár listában szerepel.
  1. A Vendég fokozott felelősséggel tartozik a háziállata kapcsán. A háziállatokat csak is kizárólag pórázon vezethetők.
  1. A háziállatokat tilos bevinni a wellness épületébe és a wellnesshez tartozó zöld területre, napozóteraszra, valamint a területére. A kutyaürülék összegyűjtéséről a háziállat gazdájának kell gondoskodnia.
  1. A szálloda jogosult a háziállat által okozott károk költségének kiszámlázására.
 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
  1.  a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
  1.  a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.
  1. a Vendég fertőző betegségben szenved.
  1. a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglalófizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
  1. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.
 1.  Elhelyezési garancia
 1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túlfoglalás, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
  1.  Ebben az esetben a Szolgáltató köteles:
 2. a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
 3. térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
 4. ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 1. A vendég betegsége, halála
 1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
  1.  A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
 2.  A Szerződő fél jogai
  1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
  1.  A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
  1. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 1.   A Szerződő fél kötelezettségei
 1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
  1.  A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
  1. A Vendég saját ételt/italt hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
 2.   A Szerződő fél kártérítési felelőssége
  1.  A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából vagy háziállatok károkozása miatt elszenved.
  1.  A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megtéríteni. E felelősség akkor is fennáll, ha a Károsult a kár helyreállítását közvetlenül a Szolgáltatótól igényli.
 3.   A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

 1.   A Szolgáltató kötelezettsége:
  1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni.
  1.  A vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.
 1.   A Szolgáltató kártérítési felelőssége
  1.  A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
  1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
  1.  A Szolgáltató egyértelmű kiírással kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  1.  A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
  1.  Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.
  1. Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért, (ideértve a szobaszéfben elhelyezett dolgokat, tárgyakat is) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  1. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.
  1. A kártérítés mértéke felső határa a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.
 2.   Fogyasztói érdekvédelem, adatvédelem
  1.  A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
  1. A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit külön Adatvédelmi Szabályzatban foglalja össze, melyet a www.hotelbalaton.hu oldalon folyamatosan elérhetővé tesz, és melynek tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatókat is.
  1.  A szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Főjegyzője, illetve a Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség gyakorol szakmai felügyeleti jogokat.
 3.  Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk, vírusintézkedések bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 •   A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.